Loading...

Ý tưởng thiết kế Đô thị Para Grus

Dựa trên 3 yếu tố: Thiên nhiên – Nhiệt đới – Sự tiện nghi; thích hợp với khí hậu miền biển duyên hải

NATURE
(Thiên nhiên)
TROPICAL
(Nhiệt đới)
AMENITY
(Sự tiện nghi)

Mẫu SHOPHOUSE điển hình

SHOPHOUSE 6X18M
SHOPHOUSE 10X18M
SHOPHOUSE 6X16M

Shophouse Para Grus The Central

Nhận báo giá